Симетрии в математиката и изкуството

 

На 23 април 2019 г. по време на Stem Discovery Week 2019 в 10 СУ Теодор Траянов беше представена темата Симетрии в математиката и изкуството. По време на часа Неда, Койя и Тони запознаха учениците от 5 клас с няколко вида симетрии в математиката и изкуството. С помощта на динамични ресурси, създадени с GeoGebra, учениците създадоха авторски произведения. Всеки успя да кодира името си в огледален образ, който да може да се прочете в огледало. В последствие те разиграха етюд, при който всеки трябваше да изиграе огледалният образ на ученикът срещу него. Часът завърши с игра със специално създаденото от Тонедико математическо домино „Оси на симетрия“.

https://10sou.eu/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/

Симетрии в математиката и изкуството
Симетрии в математиката и изкуството
Симетрии в математиката и изкуството