Дни на неформалното образование 2018

 

На 4 и 5 ноември 2018 г., в национален музей "Земята и хората" - София, Тонедико  участва в Дни на неформалното образование.
От 10 до 18 ч. през двата дни представихме образователни материали по математика и изкуство (пъзели, манипулативи, специализирано домино, помагала), онлайн състезание "Математика и изкуство" и уъркшопове. 

https://www.facebook.com/Tonediko/

http://obrazovatelenforum.wixsite.com/pforumedu/dni-na-neformalnoto-obrazovanie-201

Дни на неформалното образование 2018
Дни на неформалното образование 2018