Турнир Математическо Домино

 

През STEM Discovery Week 2018, на 23 април в рамките на 2 часа  се проведе турнир по Математическо домино в 10 СУ „Теодор Траянов“, София, България. Участие взеха ученици от 5 и 6 клас. Целта на турнира беше да се развие математическото мислене чрез игра. Използваното домино е специално създадено от Тонедико.

https://10sou.eu/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/t%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE/

Турнир Математическо Домино
Турнир Математическо Домино
Турнир Математическо Домино