Snowflakes

Author: Koya Chehlarova

Technique: Fusing glass

http://koya.tonediko.com/

 

Snowflakes
Snowflakes