Non-formal Education Days/ Дни на неформалното образование

На 4 и 5 ноември 2018 г., в национален музей "Земята и хората" - София, Тонедико  участва в Дни на неформалното образование.
От 10 до 18 ч. през двата дни представихме образователни материали по математика и изкуство (пъзели, манипулативи, специализирано домино, помагала), онлайн състезание "Математика и изкуство" и уъркшопове. 

On November 4 and 5, 2018 at the National Museum "Earth and Man" - Sofia, Tonediko took part in the Non-formal Education Days.
From 10 a.m. to 6 p.m. both days we presented educational materials on mathematics and art (puzzles, manipulatives, specialized dominoes, handbooks), online competition "Mathematics and Art" and workshops.

https://www.facebook.com/Tonediko/

http://obrazovatelenforum.wixsite.com/pforumedu/dni-na-neformalnoto-obrazovanie-201

Non-formal Education Days/ Дни на неформалното образование
Non-formal Education Days/ Дни на неформалното образование
Non-formal Education Days/ Дни на неформалното образование