Mathematics Domino Tournament / Турнир Математическо Домино

On 23rd April in the STEM Discovery Week 2018 a Mathematics Domino Tournament took place at 10 Teodor Traianov School, Sofia, Bulgaria. Students from 5th and 6th grade participated. The aim of the tournament was to develop mathematical thinking through game. A special mathematical domino tales made by Tonediko were used.

През STEM Discovery Week 2018, на 23 април в рамките на 2 часа  се проведе турнир по Математическо домино в 10 СУ „Теодор Траянов“, София, България. Участие взеха ученици от 5 и 6 клас. Целта на турнира беше да се развие математическото мислене чрез игра. Използваното домино е специално създадено от Тонедико.

Mathematics Domino Tournament / Турнир Математическо Домино
Mathematics Domino Tournament / Турнир Математическо Домино
Mathematics Domino Tournament / Турнир Математическо Домино