(Стъкло) - Лъв / Собственост

(Стъкло) - Лъв / Собственост
(Стъкло) - Лъв / Собственост