(Стъкло) - Дева

 (Стъкло) - Дева
 (Стъкло) - Дева