Турнир Математическо Домино
5001
Турнир Математическо Домино
0.00 лв
Софийски фестивал на науката 2018
5002
Софийски фестивал на науката 2018
0.00 лв
Дни на неформалното образование 2018
5003
Дни на неформалното образование 2018
0.00 лв
Симетрии в математиката и изкуството
5004
Симетрии в математиката и изкуството
0.00 лв
Софийски фестивал на науката 2019
5005
Софийски фестивал на науката 2019
0.00 лв